Hjem » Det blir et Internasjonalt høyt faglig nivå i konferanseprogrammet på Gastro X

Det blir et Internasjonalt høyt faglig nivå i konferanseprogrammet på Gastro X

For oss på Gastro X er kvaliteten på det faglige innholdet i vårt konferanseprogram et av de viktige satsningsområdene når vi nå etablerer en ny nasjonal møteplass for bransjen. Alt henger jo som kjent sammen med alt, også når det gjelder våre bransjer. Nesten alle forskrifter, reguleringer og lover som berører våre bransjer i Norge, har sitt utgangspunkt i EU. I Norge er vi jo også som vell kjent bedre enn de aller fleste andre land, til å implementere EU reguleringer i det norske markedet.

Vi er stolte over å kunne dele nyheten om at BFSN som medarrangør av Gastro X og medlem i EFCEM er med å sette en internasjonal standard i utformingen av flere deler av vårt faglige konferanseprogram. EFCEM er jo som godt kjent en aktør på de aller største fag og bransjemessene i Europa og deltagelsen sammen med oss på Gastro X, løfter den faglige delen av arrangementet til helt nye høyder i norsk sammenheng. EFCEM er blandt annet høringsinstans i alle saker som berører våre fagområder, før sakene skal behandles i europaparlamentet. Vi gleder oss til et allsidig konferanseprogram på Gastro X med internasjonal høy faglig kvalitet, fra noen av de som sitter nærmest beslutningene som vil berøre våre næringer i årene som kommer.