Hjem » Bærekraft vil være et av hovedtemaene på Gastro X i 2022.

Bærekraft vil være et av hovedtemaene på Gastro X i 2022.

Bærekraft vil være et av hovedtemaene på Gastro X i 2022. Det blir ofte snakket om bærekraft og hva dette betyr, hvilke endringer som må gjøres for å ta ansvar for omstilling i egen bedrift. Som en del av bærekrafts temaet har vi blant annet tilrettelagt en egen bærekrafts arena parallelt med hoved utstillingen.

Mer om Gastro X og bærekraft blir publisert senere så følg med